↓ Archives ↓

Posts Tagged → dht

Hvad sker der?

Jep, der er knas med serveren igen …

Når man bruger Smarty – som Smartlog gør, så skal de enkelte templates forvandles til noget som PHP kan spise. Smarty tager templaten, og parser den igennem, og udfra indholdet laver den et PHP-script som den kan køre fremover. Det er væsentligt hurtigere at fortolke et PHP-script, end at fortolke en template.

Hvis der ikke er plads nok på serveren, så kan Smarty ikke skrive templaten til disk. Eller det vil sige, den prøver, men det lykkedes ikke 100 %. Måske kun 60 %, eller 99 % for den sags skyld. Problemet er, at den får skrevet noget af templaten til disk, men lige pludselig, kan den ikke skrive mere, og så stopper den.

Selv om skrivningen af templaten ikke blev fuldført korrekt, prøver PHP alligevel at bruge den, men det kan den ikke, da den ikke er komplet. Og derfor fejler visningen.

Det bemærkelsesværdige ved det problem er, at jeg betaler for at have 200 MB plads hos DHT. Og Smartlogs database fylder omkring 60-70 MB, og kilden til Smartlog inkl. billeder og alt, er ikke mere end 15 MB. Alligevel er der ikke noget plads ledig.

Man undres …

Der har været problemer med det før, og jeg har kontaktet DHT igen, men der er ikke sket noget. Nu flytter jeg inden så længe …

Opfølgning på “pladsproblemsagen”

Der har været lidt pladsproblemer på Smartlog. Hvilket bevirkede at der nogen gange var templateproblemer, eller weblogs uden indhold. Jeg kontaktede DHT, og de er nu klar over problemer, at lover at kigge på det.

Der har desværre nogle pladsproblemer på den server du ligger på, hvilket har givet de omtalte problemer. Vi har sat et projekt igang med at få udvidet den plads hurtigst muligt. Vi beklager mange gange de gener det har medført.

Hvor er de dog flinke :)

Problemer på smartlog

Jeg tor at jeg har løst problemet med hvorfor Smartlog på det sidste har haft lidt problemer med at vise weblogs. Der har ikke været mere plads på mit webhotel. Jeg har lige kontaktet DHT, og bestilt mere plads. Det burde løse problemet.

Templatemotoren gemmer en kompileret udgave af de enkelte templates, men eftersom der ikke var mere diskplads, var der enkelte templates den ikke kunne gemme, og de blev kun gemt "halvt". Når Smartlog prøvede at vise de templates, så fejlede den, og kom med underlige fejl.